Direct naar de inhoud.

Privacybeleid Vormmedia

Juni 2020 – eerste versie

1. Het privacystatement

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vormmedia verwerkt van haar klanten, partners, leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. Vormmedia verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hiermee wordt uitdrukkelijk toestemming gegeven om de persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. We adviseren je daarom dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Definities

  • Privacybeleid: het privacystatement wat voor je ligt.
  • Gebruiker: iedere gebruiker van de website en elke andere dienst.
  • Verantwoordelijke: Vormmedia, KvK 545119253
  • Website: www.vormmedia.nl

2. Persoonsgegevens

De volgende gegevens worden door Vormmedia verwerkt:
a. Voor- en achternaam
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer
d. E-mailadres
e. Indien van toepassing: bedrijfsnaam en vestigingsadres
f. Indien van toepassing: bankrekeningnummer
g. Overige persoonsgegevens die actief in de correspondentie of via telefoonverkeer worden verstrekt.

3. Verwerking

De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
a. Om contact te onderhouden. Wanneer het contactformulier wordt ingevuld of wij een e-mail ontvangen, nemen we graag contact met je op.
b. Voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de aangeleverde informatie.
c. Om je te informeren over diensten, activiteiten, aanbiedingen en andere nieuwtjes.
d. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
e. Voor het verzenden van uitnodigingen, informatie over activiteiten en enquêtes.
f. Om diensten af te leveren en het eindproduct te tonen.
g. Voor de facturatie. Als een opdracht afgerond is, worden de gegevens die nodig zijn voor de betaling verwerkt.

4. Bewaartermijn

Vormmedia bewaart en verwerkt jouw persoonsgegevens gedurende jouw periode als klant, tot maximaal een jaar na het laatste contactmoment. Na de genoemde bewaartermijn zal Vormmedia de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren. In sommige gevallen kan het op grond van de wet nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval zullen uitsluitend de gegevens die specifiek bewaard moeten worden blijven bestaan.

5. Doorgifte

In sommige gevallen is Vormmedia genoodzaakt om samen te werken met andere bedrijven zoals bijvoorbeeld softwareverstrekkers. De bedrijven/diensten die eventueel persoonsgegevens kunnen ontvangen zijn:
a. Hosting bedrijven van ons CRM systeem
b. Administratie
c. Marketingdiensten
d. Betaaldiensten

6. Rechten

6.1 Inzage van persoonsgegevens
Je hebt ten allen tijde recht om de persoonsgegevens in te zien en vervolgens te verzoeken deze te rectificeren of verwijderen. Via onze administratie (info@vormmedia) kun je hiervoor een aanvraag indienen.

6.2 Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

6.3 Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. Hiervoor kun je ook contact opnemen met de administratie (info@vormmedia.nl).

6.4 Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

6.5 Klachtafwikkeling
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vormmedia met jouw persoonsgegevens omgaat en deze verwerkt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.6 Vragen en/of opmerkingen
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunnen worden gedeeld met onze administratie (info@vormmedia.nl).

7. Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

8. Wijzigingen

Het is mogelijk dat onze privacyverklaring gewijzigd wordt, bijvoorbeeld door een nieuwe regelgeving of door een veranderde werkwijze. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Wij delen graag onze kennis

Onze specialisten lopen over van enthousiasme als het gaat om marketing! Wij delen graag onze kennis over (online)marketing met jou in onze blogs.

Lees onze blogs >